Επικοινωνία Τηλ: (+30) 2661044383

Ράλι Ιονίου 2019

Additional Info

 • Όνομα Αγώνα: 30η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου
 • Ημερομηνία Έναρξης: Κυριακή, 04 Αυγούστου 2019
 • Ημερομηνία Λήξης: Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019
Λήψη αρχείου:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου 4 – 10 Αυγούστου 2019

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1.1. Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας, ο Ι.Ο. Πατρών, ο Ν Α. Ο. Κεφαλονιάς-Ιθάκης, ο Α. Ο. Ιθάκης “Η Πρόοδος”, ο Α. Ν. Ο. Ζακύνθου, ο ΝΟ. Λευκάδα και ο Ναυτικός Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πρεβέζης, προκηρύσσουν, από την Κυριακή 4 έως το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019, τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ανοικτής Θάλασσας “30η Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα” για σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International, ORC Club, Μη καταμετρημένα σκάφη μπορούν να συμμετέχουν σε ξεχωριστή κατάταξη με χρήση του συστήματος NHC. Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο Ιόνιο Πέλαγος στον θαλάσσιο χώρο της Κέρκυρας, των Διαποντίων Νήσων, των Παξών και της Πρέβεζας.

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.1. Θα ισχύσουν οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2017-2020.

2.2. Επίσης θα ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοί:

 • IMS Rule 2019
 • ORC Rating Systems 2019
 • Οι Κανόνες Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας (ERS) 2017-2020
 • Ο Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας του ORC για ιστιοδρομίες ανοικτής θαλάσσης, World Sailing Offshore Special Regulations 2018-2019. Οι ιστιοδρομίες των αγώνων της παρούσας προκήρυξης κατατάσσονται στην κατηγορία 4 του προαναφερθέντα κανονισμού. Επιπρόσθετα, τα συμμετέχοντα σκάφη είναι υποχρεωμένα να καλύπτουν τις οδηγίες και κανονισμούς των αρμόδιων αρχών της σημαίας τους. Οι συσκευές VHF κάθε σκάφους πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα κανάλια 16 & 72.
 • Από την δύση ως την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (1972), όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο του 1981, αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.

2.3 . Οι Διατάξεις της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ) και οι Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ για Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης για το 2019.

2.4 . Η παρούσα Προκήρυξη και οι Οδηγίες Πλου με τις τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ τους θα υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3.1. Θα ισχύσει ο Κώδικας Διαφήμισης της World Sailing (Advertising Code). Οποιαδήποτε διαφήμιση επί σκάφους και αγωνιζομένων πρέπει να συμμορφώνεται με όσα ορίζει ο παραπάνω κανονισμός και οι προσθήκες τη Εθνικής Αρχής του σκάφους. Οι διατάξεις του παραπάνω κανονισμού θα εφαρμόζονται από την ανατολή του ηλίου το Σάββατο 3 Αυγούστου 2019 μέχρι την δύση του ηλίου την Κυριακή 11 Αυγούστου 2019.

3.2. Ο διοργανωτής όμιλος μπορεί να απαιτήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν:

 • λογότυπα της διοργάνωσης και των χορηγών της που καλύπτουν το πρόσθιο 20% του σκάφους και στις δύο πλευρές
 • σημαία αναρτημένη στο επίτονο, με λογότυπα της διοργάνωσης και/ή των χορηγών της.

3.3. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της σχετικής αδείας της Εθνικής Αρχής τους με την Δήλωση Συμμετοχής.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi και ORC Club με GPH μικρότερο από 825 με έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης για το 2019. Μη καταμετρημένα σκάφη άνω των 7μ ολικού μήκους, μπορούν να ενταχθούν σε ειδική κατάταξη σκαφών με NHC Handicap.

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1. ΟΙ δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν, στο ειδικό έντυπο που διατίθεται από την Γραμματεία του διοργανωτή ομίλου ή τον ιστότοπο corfusailing .gr, το αργότερο μέχρι τις 20:00 της Πέμπτης 1 Αυγούστου 2019.

5.2. Το δικαίωμα συμμετοχής κάθε σκάφους ορίζεται σε € 50.

5.3. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους με επιβάρυνση € 50 επί του δικαιώματος συμμετοχής.

5.4. Κάθε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

 • Αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης
 • Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου
 • Αν απαιτείται, αντίγραφο άδειας διαφήμισης της Εθνικής Αρχής
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας στο σκάφος και στη στεριά.

5.5. Στην περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου ως πλήρωμα, πρέπει να κατατίθενται στην γραμματεία έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα.

5.6. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί με αιτιολογημένη απόφαση τους την συμμετοχή σκάφους σε αγώνα σύμφωνα με τον κανόνα 76 των RRS.

5.7. Δηλώσεις συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνες με τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

6.1. Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως παρακάτω: Πέμπτη 1 Αυγούστου 20:00 Λήξη ορίου υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής Σάββατο 3 Αυγούστου 12:00 – 20:00 Έλεγχοι καταμετρήσεων και επιθεωρήσεις σκαφών. Εγγραφή Κυριακή 4 Αυγούστου 11:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών 21:00 Welcome Party Δευτέρα 5 Αυγούστου 15:00 Ιστιοδρομία Κέρκυρα – Ερείκουσα (17 ΝΜ) Τρίτη 6 Αυγούστου 11:00 Ιστιοδρομία Inshore στα Διαπόντια νησιά (8-12ΝΜ) 21:00 Δεξίωση απονομής επάθλων 1ης και 2ης ιστιοδρομίας Τετάρτη 7 Αυγούστου 11:00 Ιστιοδρομία Ερείκουσα-Παξοί ( 47 ΝΜ) Πέμπτη 8 Αυγούστου Ελεύθερη μέρα (μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιστιοδρομίες) 21:00 Δεξίωση απονομής επάθλων 3ης ιστιοδρομίας Παρασκευή 9 Αυγούστου 11:00 Ιστιοδρομία Παξοί- Πρέβεζα ( 28 ΝΜ) Σάββατο 10 Αυγούστου 11:00 Ιστιοδρομία Inshore (8-12ΝΜ) 21:00 Δεξίωση – Απονομή επάθλων 4ης και 5ης ιστιοδρομίας και Γενικής Κατάταξης 30ης ΔΙΕΙ

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

7.1. Τα σκάφη θα είναι στην διάθεση της Τεχνικής Επιτροπής για ελέγχους πριν και μετά από κάθε ιστιοδρομία.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

8.1. Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών κατά τη συγκέντρωση κυβερνητών.

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

9.1. Τα αποτελέσματα των ιστιοδρομιών, για τις κατηγορίες ORCi και ORC Club, καθορίζονται με χρήση της μεθόδου Performance Curve Scoring, Constructed Course. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Performance Curve Scoring, Coastal / Long Distance ή συνδυασμός των δύο προαναφερθέντων μεθόδων. Για τον υπολογισμό των διορθωμένων χρόνων θα χρησιμοποιηθεί το Implied Wind του πρώτου σκάφους όπως περιγράφεται στο ORC Rating Systems 402.9. Για την κατηγορία NHC το Time on Time

9.2. Θα ισχύει το σύστημα βαθμολογίας Low Point των RRS Appendix A. Η βαθμολογία κάθε σκάφους θα είναι το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των ιστιοδρομιών. Όλες οι ιστιοδρομίες, έχουν συντελεστή βαρύτητας ίσο με 1. Στις Οδηγίες Πλου θα καθοριστεί ο τρόπος επίλυσης ισοβαθμιών.

9.3. Ο αγώνας θεωρείται έγκυρος αν διεξαχθεί τουλάχιστον μία ιστιοδρομία του.

10. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

10.1. Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέτει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη Γραμματεία μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

10.2. Για λόγους ασφάλειας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένες ιστιοδρομίες.

10.3. Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή ενημέρωση της Επιτροπής Αγώνων και σχετική έγκριση της, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη Γραμματεία, το αργότερο μία ώρα πριν από την εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας.

11. ΕΥΘΥΝΗ

11.1. Οι συμμετέχοντες στον αγώνα “30η Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου” αγωνίζονται με δική τους ευθύνη. Τόσο οι διοργανωτές όμιλοι, όσο και οι επιτροπές του αγώνα, δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στους αγωνιζόμενους ή στα σκάφη τους πριν, μετά ή και κατά τη διάρκεια των αγώνων, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

11.2. Εφιστούμε την προσοχή των αγωνιζομένων στο θεμελιώδη κανόνα 4 των RRS “Απόφαση για Συμμετοχή σε Αγώνα”. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη ή του εντεταλμένου εκπροσώπου κάθε σκάφους η απόφαση να συμμετέχει σε αγώνα και να συνεχίσει να αγωνίζεται.

12. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

12.1. Κάθε σκάφος οφείλει να διαθέτει την από το νόμο απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη το σκάφος να έχει ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για βλάβες και για αστική ευθύνη (πρόσωπα και περιουσία) που να καλύπτει την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

13.1. Οι αγωνιζόμενοι και οι ιδιοκτήτες παραχωρούν στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας την άδεια και τα δικαιώματα λήψης φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού που απεικονίζει πρόσωπα και σκάφη κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και την αναπαραγωγή του ή μετάδοση του σε οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της τηλεοπτικής διαφήμισης, για τις επικοινωνιακές ανάγκες της διοργάνωσης και την χρήση σε δελτία τύπου.

14. ΕΠΑΘΛΑ

14.1. Για τον αγώνα “30η Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου” θα απονεμηθούν έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές της Γενικής Βαθμολογίας των σκαφών ORCi, ORC Club και στην κατάταξη μη καταμετρημένων σκαφών, ανάλογα με τη συμμετοχή.

14.2. Θα απονεμηθούν έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές κάθε ομάδας κατηγοριών ORC i & ORC CLUB & μη καταμετρημένων σκαφών ανάλογα με τη συμμετοχή.

14.3. Για κάθε ιστιοδρομία θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές της Γενικής Κατάταξης κάθε κατηγορίας και των ομάδων των κατηγοριών ανάλογα με την συμμετοχή.

14.4. Θα απονεμηθούν τα παρακάτω επαμειβόμενα έπαθλα:

14.4.1. Στον 1ο νικητή Γενικής Κατάταξης σκαφών ORC International.

14.4.2. Στον 1ο νικητή Γενικής Κατάταξης σκαφών ORC Club

15. ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

15.1. Ο ελλιμενισμός θα είναι δωρεάν σε όλα τα λιμάνια των αγώνων.

15.2. Ο ελλιμενισμός στο Μανδράκι θα είναι δωρεάν από την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2019.

16. ΧΟΡΗΓΟΙ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

16.1. Θα ανακοινωθούν με ανακοίνωση.

17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

17.1. Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Οργανωτικής Επιτροπής είναι: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Μανδράκι, Παλαιό Φρούριο Τ.Θ. 75, 49100 Κέρκυρας Τηλ: 2661044383, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

17.2 . Η Γραμματεία λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 17:30 έως 21:00 και κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 12:00 έως 14:30.

17.3 . Κατά την διάρκεια των αγώνων η Γραμματεία θα λειτουργεί στο σκάφος Επιτροπής Αγώνα ή σε άλλα σημεία στους τόπους ελλιμενισμού που θα ανακοινώνεται στις Οδηγίες Πλου του αγώνα.

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25 Ιουνίου 2019