Επικοινωνία Τηλ: (+30) 2661044383

Μούρτος 2017

Additional Info

  • Όνομα Αγώνα: Μούρτος 2017
  • 1η Ιστιοδρομία: Κέρκυρα - Μούρτος
  • 2η Ιστιοδρομία: Μούρτος - Κέρκυρα
  • Ημερομηνία Έναρξης: Σάββατο, 09 Σεπτεμβρίου 2017
  • Ημερομηνία Λήξης: Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017
  • Αριθμός Συμμετεχόντων: 16