Επικοινωνία Τηλ: (+30) 2661044383

Ορτσα - Πρύμα Ι

Additional Info

  • Όνομα Αγώνα: Όρτσα - Πρύμα Ι
  • 1η Ιστιοδρομία: Όρτσα-Πρύμα ή Περίπλους Σημαντήρων
  • 2η Ιστιοδρομία: Όρτσα-Πρύμα ή Περίπλους Σημαντήρων
  • Ημερομηνία Έναρξης: Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019
  • Αριθμός Συμμετεχόντων: 11